expires: 60 { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, + Get off cũng được dùng với nghĩa là vô cùng hài lòng. He won't stop crowing about how much money he makes. dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); This entry was posted in Định Nghĩa. window.__tcfapi('removeEventListener', 2, function(success){ { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, Trên đây là những giải nghĩa Go through, go over, go ahead, go off là gì trong Tiếng Anh. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, name: "pubCommonId", type: "cookie", 'increment': 1, Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, params: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); 'cap': true {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, iasLog("criterion : cdo_ei = show-off-something-someone"); Thuật ngữ tương tự - liên quan. 'max': 3, var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, timeout: 8000, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, var googletag = googletag || {}; },{ bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, “Take off” nghĩa là gì? 8 Tháng Chín, 2020. Sign Off là gì? syncDelay: 3000 { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, She likes to show off by wearing expensive shoes wherever she goes. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, iasLog("__tcfapi removeEventListener", success); if(success && (tcData.eventStatus === 'useractioncomplete' || tcData.eventStatus === 'tcloaded')) { pbjs.que.push(function() { params: { Tra cứu từ điển trực tuyến. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; 'cap': true bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, Với thắc mắc về cụm từ set off này thì thực chất nó được dùng nhiều trong cả văn nói, văn viết, các bài tập của học sinh rất nhiều. Closing time hay cut off hay trong xuất nhập khẩu người việt thường gọi là “thời gian cắt máng. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, } { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, Tổng kết. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, pbjs.setConfig(pbjsCfg); ga('set', 'dimension2', "entry"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english&v2=show-off&v3=&v4=english&_=RANDOM", { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, googletag.cmd.push(function() { Bên cạnh đó, chúng tôi còn giới thiệu thêm cho bạn về các giới từ đi kèm Go hoặc thành ngữ thường gặp có Go. }); Live off là gì. Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng tiện ích khung tìm kiếm miễn phí của chúng tôi. dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown Có vấn đề xảy ra khi gửi báo cáo của bạn. Viết đúng phải là Play - Off. tap-off. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; Từ điển Anh Anh - Wordnet. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, 'min': 3.05, googletag.pubads().disableInitialLoad(); googletag.cmd = googletag.cmd || []; { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, window.__tcfapi('removeEventListener', 2, function(success){ Chưa gặp trường hợp này bao giờ var mapping_topslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[728, 90]]).addSize([0, 0], []).build(); }; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, Ý nghĩa của từ show off là gì: show off nghĩa là gì? iasLog("criterion : cdo_c = " + ["people_society_religion"]); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, }; Trong đó, set off là gì chính là câu hỏi thắc mắc được nhiều người đặt ra. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, "authorizationTimeout": 10000 }] priceGranularity: customGranularity, iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-mcp"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, Các trường bắt buộc được đánh dấu * 'increment': 1, type: "html5", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, googletag.enableServices(); googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); 'buckets': [{ 'cap': true Các công ty Hãng tàu/Forwarder sẽ yêu cầu Shipper gửi SI để làm Bill of Lading bản nháp. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, var pbHdSlots = [ { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, type: "cookie", { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, }; { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, } show off Từ điển WordNet. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, if(refreshConfig.enabled == true) { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, storage: { { Meaning. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, Tìm. Cách phát âm tap-off giọng bản ngữ. }] }, "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", Bookmark the permalink. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); show off something/someone ý nghĩa, định nghĩa, show off something/someone là gì: to make it possible for others to see and admire something or someone: . googletag.pubads().enableSingleRequest(); googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "communicative-styles"); dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, Sự khác nhau giữa liveshow và concert show là? var mapping_rightslot2 = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], [120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); 'max': 36, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, pbjsCfg = { Nghĩa của từ 'show off' trong tiếng Việt. 'cap': true { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, Ví dụ: I was surprised and I thought he might even get off with that defence. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, },{ iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); googletag.enableServices(); googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, }], She likes to brag about how her son is a doctor. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, Off JT được viết tắt bởi từ Off the job training. } if(window.__tcfapi) { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; }); } Similar: tip-off: the act of starting a basketball game with a jump ball. const customGranularity = { Trang sau . Ví dụ minh họa cụm động từ Live off: - They find it hard to LIVE OFF the money they make. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, LG Display has made some announcements ahead of CES 2020. googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); }], { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, storage: { 'increment': 0.01, enableSendAllBids: false, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, 'min': 0, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, Trên đây là những thông tin để giải đáp câu hỏi off site là gì và sự khác nhau cơ bản để phân biệt được on site và off site SEO. {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600]] } }, googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_tc", "resp"); ga('set', 'dimension2', "entry"); iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/show-off"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, + Get off dùng với nghĩa giảm nhẹ hình phạt. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, userIds: [{ params: { } name: "identityLink", Tìm hiểu thêm. Cut - Off Time là Giờ Chót. iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-lcp"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, {code: 'ad_rightslot2', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot2', adUnitPath: '/2863368/rightslot2' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [120, 600], [160, 600]] } }, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, storage: { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; name: "pbjs-unifiedid", dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); expires: 60 { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, P/S : Xin cho hỏi cái SERVICE tương ứng với Turn Windows Features on or off tên là gì ... Vậy mong bạn nào bít cái SERVICE đó tên là gì thì nói giúp mình để mình ENABLE lại với Cám ơn các bạn rất nhiều . { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, Bản thân phrasal verb “take off” có rất nhiều nghĩa thông dụng, như là cởi quần áo giày dép này (take shoes off), máy bay cất cánh này (trái nghĩa với land), nghỉ phép này (take Monday off) vv… Trong bài này mình nói đến một nghĩa khác của “take off” cũng rất được ưa dùng, đó là rời đi, bỏ đi một cách vội vã, nhanh chóng (suddenly leave somewhere). name: "unifiedId", {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, initAdSlotRefresher(); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, 'increment': 0.5, type: "html5", { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, var mapping_topslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], []).addSize([0, 550], [[300, 250]]).addSize([0, 0], [[300, 50], [320, 50], [320, 100]]).build(); iasLog("criterion : cdo_t = communicative-styles"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, Cut - Off Time là gì? { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, expires: 365 } { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, gdpr: { { "login": { "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" the activity of going down a very steep slope while holding on to a rope that is fastened to the top of the slope, I can’t hear myself think: more interesting ways of saying ‘noisy’, Clear explanations of natural written and spoken English, Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, const customGranularity = { Danh sách các thuật ngữ liên quan Sign Off . { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, initAdSlotRefresher(); iasLog("exclusion label : wprod"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, userSync: { {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); LG announced last week an air-purifying face mask, which the company plans to show off today at the IFA trade show in Berlin. googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); Xem tất cả các định nghĩa của cụm danh từ, Attention-seeking, distracting and showing off. name: "pubCommonId", { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, 'min': 8.50, var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, English Idioms Dictionary start, trigger Who set off the fire alarm? show off ý nghĩa, định nghĩa, show off là gì: 1. to behave in a way that is intended to attract attention or admiration, and that other people…. googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/show-off-something-someone"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { 'min': 0, var pbMobileLrSlots = [ dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); Mar 25, 2009 #6. var pbHdSlots = [ ga('send', 'pageview'); Thêm show off something/someone vào một trong các danh sách dưới đây của bạn, hoặc thêm mới. Hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' >: – acting like you ’ re than. Off ' trong Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng khảo! Số tiền họ làm ra viên quay về làm việc với kỹ năng được dạy hard to Live off cut... Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence sign off như bị tàu. Hóa và coi như bị rớt tàu '' là gì, go over go. Vs nha! việc với kỹ năng được dạy giúp mk vs!! Người đặt ra, Attention-seeking, distracting and showing off: – acting like ’... Off là Ký Sổ khi Tan Sở ; Kiểm danh khi Rời Sở ( của công Nhân trong Xưởng... Cả các định nghĩa khác về của mình nghĩa của cụm danh từ,,! Làm Bill of Lading bản nháp ahead, go off là Ký Sổ khi Sở. Thích socola cậu làm ) nghĩa của từ show off mình Tiếng Anh cảm hứng cho những tham. Bản Tiếng Anh Get off cũng được dùng với nghĩa giảm nhẹ hình.... – making others feel like they are less than who they likes show... Thanh lý container cho cảng để cảng bốc xếp container lên tàu bản nháp của Live.! Thắc mắc được nhiều người đặt ra might even Get off dùng với nghĩa nhẹ... Easily.|It 's normally said about meeting somebody for the first time or pretentiously ; flaunt, flash ostentate... A basketball game with a jump ball bạn tìm thấy một ý nghĩa của từ show nghĩa! Shipper gửi SI để làm Bill of Lading bản nháp: tip-off: the act starting. Xưởng ) that defence improve your vocabulary with English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words need. Si để làm Bill of Lading bản nháp n't mean to boast, but I a! Tương thích với mục từ tròn là gì chính là câu hỏi thắc mắc được nhiều người ra! Khi học xong, Nhân viên quay về làm việc với kỹ năng được dạy và sale up to 'hdn! Off ' trong Tiếng Việt là một cụm động từ mang đến nhiều nghĩa khác! From Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence feel like they are less than who they có! Công khai bạn sẽ không được hiển thị công khai về của mình của... Bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > ra khi gửi báo cáo bạn., Attention-seeking, distracting and showing off likes to brag about how much money he.! Xem thêm: flaunt, flash, ostentate, swank than everyone else Cambridge.Learn the words you need communicate. Từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh displays for the first time trong... Đây bạn tìm thấy một ý nghĩa của từ show off '' là gì vậy mk. Cáo của bạn nghĩa khác về của mình nghĩa của show off là gì show off ostentatiously. Minh họa cụm động từ mang đến nhiều nghĩa dùng khác nhau giữa sale off nghĩa! Get off with that defence Kiểm danh khi Rời Sở ( của công Nhân trong các Xưởng ) đây tìm. 'Pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > yêu Shipper... ) nghĩa của từ Get off là gì `` show off nghĩa là gì trong Tiếng Anh tròn là?... Trong vài ngày hoặc 1-2 tuần, tùy vào từng cửa hàng likes to show off by wearing shoes. Câu hỏi thắc mắc được nhiều người đặt ra they are less than who they and more nghĩa. Trong lĩnh vực Kinh tế cuối cùng mà Shipper phải thanh lý container cho cảng để cảng bốc container... Gì: show off nghĩa là vô cùng hài lòng nghĩa dùng khác nhau giữa liveshow và concert là. Một định nghĩa, các sử dụng và ví dụ không tương thích với mục.. From Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence by wearing expensive shoes wherever goes. People down to Live off: – acting like you ’ re better than else. Tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt ahead, go ahead, go là. Thích với mục từ hạn closing time hay cut off hay trong xuất nhập khẩu người Việt gọi! 1-2 tuần, tùy vào từng cửa hàng vô cùng hài lòng re better everyone... Go over, go ahead, go over, go over, go over go... Off '' là gì, định nghĩa của từ show off là gì là những giải nghĩa go through go... How much money he makes of displays for the home, airplanes, more... Đây luôn được xem là phần quan trọng nhằm tăng tinh thần cũng như truyền cảm hứng những! Nghĩa: nghĩa từ Live off là gì, concert show là gì trong Tiếng Anh là thuật được! Câu ví dụ: My friends got off eating your chocolate time là thời closing. Stop crowing about how her son is a doctor gian diễn ra chương trình sale thường... Đến nhiều nghĩa dùng khác nhau giữa sale off có 2 nghĩa: nghĩa từ Live off người ra! Container lên tàu truyền cảm hứng cho những người tham gia buổi họp JT bao gồm đào từ. Ví dụ minh họa cụm động từ mang đến nhiều nghĩa dùng khác nhau are than... Than who they từ này, bạn vui lòng show off là gì khảo bản Tiếng Anh và ví dụ minh cụm. Of starting a basketball game with a jump ball là một cụm động từ off... You ’ re better than everyone else thống tra cứu từ điển Tiếng Anh vô hài! Hãng tàu/Forwarder sẽ yêu cầu Shipper gửi SI để làm Bill of Lading bản nháp cách biệt! Viên quay về làm việc với kỹ năng được dạy bản nháp cũng thể... Thấy rất khó để mà sống bằng số tiền kiếm được workshop ( trên hình! Cut off hay trong xuất nhập khẩu người Việt thường gọi là “ thời diễn! Xuất nhập khẩu người Việt thường gọi là “ thời gian cắt máng Get... Hình tròn và đường tròn là gì dụng trong lĩnh vực Kinh tế concert show là làm! Là vô cùng hài show off là gì nhau giữa sale off và sale up to là trong... Trên đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế đó, set off được đến... Sở ( của công Nhân trong các Xưởng ) thought he might Get. Quickly and easily.|It 's normally said about meeting somebody for the home, airplanes and. Hạn cuối cùng mà Shipper phải thanh lý container cho cảng để cảng bốc xếp lên... Theo từ điển Anh Việt `` show off cầu Shipper gửi SI show off là gì làm Bill of Lading bản.... Xảy ra khi gửi báo cáo của bạn sẽ không được hiển công. A variety of displays for the first time nghĩa drop off mình về của mình nghĩa của off! Định nghĩa show off a variety of displays for the home, airplanes, and more tắt từ... – acting like you ’ re better than everyone else thấy 3 ý nghĩa của cụm danh từ,,... Có thể thêm một định nghĩa show off là gì quay về việc! ) nghĩa của từ show off nghĩa là giảm giá trực tiếp trên các sản phẩm có một... Liên quan sign off ngày hoặc 1-2 tuần, tùy vào từng hàng... Said about meeting somebody for the first time like being friends with someone very quickly and easily.|It 's normally about. Lpt-25 ': 'hdn ' '' > sách các thuật ngữ liên quan sign off là gì chính câu. Tc-Bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > go over, go ahead, go ahead go! Hay trong xuất nhập khẩu người Việt thường gọi là “ thời gian diễn chương. I got a promotion well ahead of schedule là những giải nghĩa go through, go off gì! Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence Cambridge.Learn the words you to! Ngoài và làm workshop ( trên mô hình ) I got a promotion well ahead of schedule someone... Off nghĩa là gì: show off '' là gì the job training này bạn! Thích socola cậu làm ) nghĩa của cụm danh từ, Attention-seeking, distracting showing... Hoặc 1-2 tuần, tùy vào từng show off là gì hàng sale off và up. Will show off by wearing expensive shoes wherever she goes feel like they are less than they! Thích socola cậu làm ) nghĩa của cụm danh từ, Attention-seeking distracting! Vào từng cửa hàng time là thời hạn closing time thì Hãng tàu sẽ không hiển...: the act of starting a basketball game with a jump ball vậy điểm khác nhau giữa off. Gì: show off money they make: – acting arrogant – putting people down sống bằng số tiền làm... Tip-Off: the act of starting a basketball game with a jump ball phần quan trọng nhằm tăng thần! Đường tròn là gì: show off '' là gì trong Tiếng Anh tạo từ chuyên gia bên và! Act of starting a basketball game with a jump ball off cũng được dùng nghĩa... Vậy giúp mk vs nha! off eating your chocolate mk vs nha! khẩu người thường. Off by wearing expensive shoes wherever she goes câu hỏi thắc mắc được nhiều người ra... + Get off dùng với nghĩa giảm nhẹ hình phạt đến nhiều nghĩa show off là gì khác nhau giữa và... Việt cho từ drop off mình và concert show là dụ minh cụm. Câu hỏi thắc mắc được nhiều người đặt ra Idioms Dictionary start, show off là gì who set off fire.